Contacta

  La Casa de Fusta 

  C/Cavallers, 51 baixos

  Lleida 25002

  Tel. 973 700 666

  Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre). 

  El signatari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sol·licitant-ho personalment per correu postal, fax o correu electrònic a l’adreça identificant-se (OMAC – Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Web: http://omac.paeria.cat/ , Tel. d’atenció ciutadana: 010, Fax: 973.700.471, Adreça electrònica: infocit@paeria.cat).

  En el mateix lloc, si ho sol·licita, rebrà informació respecte a les dades subministrades, el seu tractament, responsables d’aquest tractament i tota la informació que respecte aquest tema sol·liciti i que segons la llei en tingui dret. El signatari autoritza el tractament i la cessió a tercers de les dades contingudes en aquest document amb les finalitats i objectius acordats en aquest document o quan així estigui previst en la legislació vigent.